Privacy- en Cookieverklaring

Contactgegevens

Deze website is eigendom van Jurgen Hiel - 2dehandsbouwmarkt

tel: +32(0)494 16 77 54
e-mail: ramen.deuren(at)telenet.be
BTW: BE0893.086.819

2dehandsbouwmarkt gebruikt cookies om uw gebruikerservaring op deze site te verbeteren

 

HIEL CONTRACTING bvba gevestigd in Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HIEL CONTRACTING bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ramen.deuren@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HIEL CONTRACTING bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

HIEL CONTRACTING bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HIEL CONTRACTING bvba) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden opgeslagen voor een periode die wettelijk toegestaan is. We verwijderen deze zodra ze niet meer nodig zijn. De tijdspanne hangt af van het type gegevens en de basis van de opslag. Daardoor is het niet mogelijk een algemene tijdspanne te geven voor hoe lang gegevens worden opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

HIEL CONTRACTING bvba verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij het bezoeken van onze website wordt er informatie over u verzameld, die gebruikt wordt om onze content aan te passen en te verbeteren en de waarde te verhogen van de getoonde advertenties. Indien u niet wilt dat er informatie over u verzameld wordt, kunt u uw cookies deleten en de website niet meer bezoeken. U kunt hieronder een lijst zien van informatie die verzameld wordt, het doel daarvan en welke derde partijen hier toegang tot hebben.

Cookies worden bewaard op uw computer, mobiele telefoon of vergelijkbaar, met als doel instellingen te onthouden en statistieken te maken. Cookies kunnen geen schadelijke bestanden zoals virussen bevatten. Het is mogelijk om cookies te verwijderen of blokkeren.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert riskeert u dat de website niet optimaal werkt alsook dat sommige content niet toegankelijk is.

De website bevat geen cookies van derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HIEL CONTRACTING bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ramen.deuren@telenet.be.

Klachten
Indien u een van de bovenstaande rechten wil uitoefenen en/of klacht wil indienen over de manier waarop HIEL CONTRACTING bvba uw gegevens verwerkt dan kan u ons ten allen tijde contacteren.

Ook heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel.: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: commission(at)privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HIEL CONTRACTING bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ramen.deuren@telenet.be